Nhà máy nước Thủ Ðức đang trong giai đoạn triển khai
 
Tin nổi bật Minimize  
 
Liên kết website Minimize  
 
Tin tuyên truyền Minimize  
 
Hình ảnh Minimize  
 
Bản đồ vị trí Minimize  
 
Sồ lượt truy cập Minimize  
 
 
 
Tin chung Minimize  
Tại sao phải tiết kiệm nước!   (01/11/2011)

Trong toàn bộ nước của thế giới, chỉ có 3 % là trong sạch. Nhỏ hơn một phần ba của 1 % là nước ngọt có sẵn để sử dụng con người. Phần còn lại đông lạnh trong các sông băng hoặc chỏm băng vùng cực hoặc nằm sâu bên trong lòng đất, vượt quá tầm tay của chúng ta. Nói cách khác, nếu đại diện cho 100 lít nước trên thế giới, chỉ có khoảng nửa muỗng là nước ngọt có sẵn để chúng ta sử dụng.

Xem chi tiết ...

 
Tin đoàn thể Minimize  
 
Tin kỹ thuật Minimize  
 
 
Tìm kiếm Minimize  
 
Đồng hồ Minimize  
 
 
Video Minimize  
Công nghệ xử lý nước (Phần 2)
 
Quy trình công nghệ Minimize  
 
Câu hỏi thăm dò Minimize