Nhà máy nước Thủ Ðức đang trong giai đoạn triển khai
 
Tin nổi bật Minimize  
 
Liên kết website Minimize  
 
Tin tuyên truyền Minimize  
 
Hình ảnh Minimize  
 
Bản đồ vị trí Minimize  
 
Sồ lượt truy cập Minimize  
 
 
 
Địa chỉ liên hệ Minimize  

NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC

Địa chỉ:

Điện thoại

Fax

Email

Web

 
Điện thoại liên hệ Minimize  

Điện thoại liên hệ

Ban tổ chức hành chánh

Ban kế toán tài chính

Ban Kế hoạch Vật tư Tổng hợp

Ban Kỹ thuật công nghệ

Ban Quản lý dự án

Ban bảo vệ

Ban Kiểm nghiệm

Trạm bơm Hòa An

Phân xưởng điều hành

Phân xưởng bảo trì sửa chữa

 
 
Tìm kiếm Minimize  
 
Đồng hồ Minimize  
 
 
Video Minimize  
Công nghệ xử lý nước (Phần 2)
 
Quy trình công nghệ Minimize  
 
Câu hỏi thăm dò Minimize  
 
Quảng cáo Minimize