Nhà máy nước Thủ Ðức đang trong giai đoạn triển khai
 
Tin nổi bật Minimize  
 
Liên kết website Minimize  
 
Tin tuyên truyền Minimize  
 
Hình ảnh Minimize  
 
Bản đồ vị trí Minimize  
 
Sồ lượt truy cập Minimize  
 
 
 
Giới thiệu Minimize  
Nhà máy nước Thủ Đức, đơn vị trực tiếp sản xuất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có các chức năng cơ bản sau đây:
          - Khai thác, chế biến, xử lý từ nguồn nước sông Đồng Nai thành nước sạch theo đúng tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của Thành phố Hồ Chí Minh;
          - Đảm bảo hoạt động sản xuất và truyền tải nước sạch vào hệ thống cấp nước của Tổng Công ty (Công ty mẹ) an toàn và liên tục;
          - Quản lý, điều hành và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm hàng hóa cho nhà máy theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
          - Quản lý lao động, vật tư, kỹ thuật tài chính theo đúng quy định phân cấp của Tổng Công ty (Công ty mẹ).”
 
Tin chung Minimize  
Tại sao phải tiết kiệm nước!   (01/11/2011)

Trong toàn bộ nước của thế giới, chỉ có 3 % là trong sạch. Nhỏ hơn một phần ba của 1 % là nước ngọt có sẵn để sử dụng con người. Phần còn lại đông lạnh trong các sông băng hoặc chỏm băng vùng cực hoặc nằm sâu bên trong lòng đất, vượt quá tầm tay của chúng ta. Nói cách khác, nếu đại diện cho 100 lít nước trên thế giới, chỉ có khoảng nửa muỗng là nước ngọt có sẵn để chúng ta sử dụng.

Xem chi tiết ...

 
Tin đoàn thể Minimize  
 
Tin kỹ thuật Minimize  
 
 
LOGIN Minimize  
Đăng nhập
Tên đăng nhập:(*)
Mật khẩu:(*)
 
Tìm kiếm Minimize  
 
Đồng hồ Minimize  
 
 
Video Minimize  
Công nghệ xử lý nước (Phần 2)
 
Quy trình công nghệ Minimize  
 
Câu hỏi thăm dò Minimize  
 
Quảng cáo Minimize