(05/05/2011)


Bài mặc định

Quay trở về trang chủ Về lại đầu trang
Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2    Về cuối trang
 
 
Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng, Đoàn thể năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Khối phòng Ban Tổng công ty  (25/03/2019)
Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng, Đoàn thể năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Khối phòng Ban Tổng công ty
Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu  (14/12/2015)
Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III  (31/08/2015)
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III ngày 21.08.2015
Hội thảo chuyên đề hợp tác nghiên cứu thí điểm quản lý mạng lưới cấp nước thông minh giữa SAWACO và G-BEST  (31/08/2015)
Hội thảo chuyên đề hợp tác nghiên cứu thí điểm quản lý mạng lưới cấp nước thông minh giữa SAWACO và G-BEST ngày 19.08.2015
Kỷ yếu SAWACO  (22/06/2015)
Kỷ yếu 10 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (24/05/2005 - 24/05/2015)
Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty mẹ  (17/06/2015)
Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty mẹ (12.06.2015)
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn  (17/06/2015)
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (22.05.2015)
Ông Hồ Văn Lâm nhận quyết định Tổng Giám đốc Tổng Công ty  (17/06/2015)
Ông Hồ Văn Lâm nhận quyết định Tổng Giám đốc Tổng Công ty (02.12.2014)
Triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ làm nước và xử lý nước thải tải Việt Nam (Vietwater 2014)  (17/06/2015)
Triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ làm nước và xử lý nước thải tải Việt Nam (Vietwater 2014)