Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2    Về cuối trang
 
 
Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng, Đoàn thể năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Khối phòng Ban Tổng công ty  (25/03/2019)
Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng, Đoàn thể năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Khối phòng Ban Tổng công ty
Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu  (14/12/2015)
Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III  (31/08/2015)
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III ngày 21.08.2015
Hội thảo chuyên đề hợp tác nghiên cứu thí điểm quản lý mạng lưới cấp nước thông minh giữa SAWACO và G-BEST  (31/08/2015)
Hội thảo chuyên đề hợp tác nghiên cứu thí điểm quản lý mạng lưới cấp nước thông minh giữa SAWACO và G-BEST ngày 19.08.2015