User infomation Minimize  
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
Các dịch vụ Minimize  
 
Các sản phẩm Minimize  
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Thông báo chung Minimize  
Hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý công văn  (28/05/2015)
Thời gian sao lưu dữ liệu  (05/07/2011)
 
Thông báo dành cho khách hàng, tổ chức Minimize  
Thử nghiệm nhập tin bằng profile.  (07/09/2011)
Bộ TN&MT: Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng  (15/08/2011)
Thông báo về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2011  (05/07/2011)
 
Thông báo dành cho nhân viên Sawaco Minimize  
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019  (12/11/2020)
Báo cáo tài chính riêng (6 tháng năm 2020)  (19/08/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm (01/01/2020 - 30/06/2020)  (19/08/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất - Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (sau kiểm toán độc lập)  (27/05/2020)
Về thực hiện công bố thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp  (15/05/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất - Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (trước kiểm toán)  (09/04/2020)
Báo cáo tài chính riêng (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019)  (06/04/2020)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020  (02/04/2020)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2019  (15/08/2019)
Quyết định số 3080/QĐ-UBND về bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên  (14/08/2019)
 
Quảng cáo Minimize  
Điểm sáng ứng dụng Công nghệ thông tin  (11/09/2011)
Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch từng bước tiến đến hiện đaị hoá công nghệ quản lý nước...