User infomation Minimize  
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
Sản phẩm Minimize  
 
Dịch vụ Minimize  
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Thông báo chung Minimize  
Hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý công văn  (28/05/2015)
Thời gian sao lưu dữ liệu  (05/07/2011)
 
Thông báo dành cho khách hàng, tổ chức Minimize  
Thử nghiệm nhập tin bằng profile.  (07/09/2011)
Bộ TN&MT: Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng  (15/08/2011)
Thông báo về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2011  (05/07/2011)
 
Thông báo dành cho nhân viên Sawaco Minimize  
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 9 tháng đầu năm 2018   (19/11/2018)
Thông báo tạm ngưng hoạt động máy chủ Cổng thông tin điện tử  (16/10/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018  (16/08/2018)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2018  (16/08/2018)
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và thực hiện quản trị, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp  (06/07/2018)
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV  (06/07/2018)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2017 sau kiểm toán  (16/04/2018)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018  (02/04/2018)
Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế thông qua đấu giá  (15/11/2017)
Thông báo bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế  (15/11/2017)