Sáng mãi danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”  (22/09/2020)
(Thanhuytphcm.vn) - Chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ Kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020), sáng 22/9, tại Công viên Lam Sơn (Quận 1), Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm chủ đề “Sáng mãi danh hiệu vẻ vang Thành đồng Tổ quốc”.
Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức trên chặng đường phát triển để phục vụ tốt hơn  (21/09/2020)
Trong bề dày lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của ngành cấp nước, “140 năm ngành nước Thành phố, 45 năm Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh, 15 năm thành lập Tổng công ty Cấp nước sài Gòn”. Có thể nói, trong giai đoạn vừa qua Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã nỗ lực không ngừng để xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để thực hiện mục tiêu chung “Phát triển, phục vụ tốt hơn”. Chính sự đồng hành của khách hàng đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn quản lý cung cấp nước sạch nói riêng và toàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
Kế hoạch số 07-KH/TBTCPV ngày 4/9/2020 của Tiểu Ban Tổ chức Phục vụ Đại hội XI   (16/09/2020)
Kế hoạch số 07-KH/TBTCPV ngày 4/9/2020 của Tiểu Ban Tổ chức Phục vụ Đại hội XI về tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thông tri 37-TT/TU ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh   (15/09/2020)
Thông tri 37-TT/TU ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tri số 36-TT/TU ngày 3/8/2020 của Thành ủy TPHCM   (15/09/2020)
Thông tri số 36-TT/TU ngày 3/8/2020 của Thành ủy TPHCM về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tri số 35 -TT/TU ngày 29/7/2020 của Thành ủy TPHCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW  (15/09/2020)
Thông tri số 35 -TT/TU ngày 29/7/2020 của Thành ủy TPHCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH KÉO DÀI NHIỆM KỲ ĐẾN NĂM 2022  (15/09/2020)
Ngày 04/9, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng về việc kéo dài nhiệm kỳ 2022.
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN KHÓA III NHIỆM KỲ 2015-2020 KÉO DÀI ĐẾN NĂM 2022  (15/09/2020)
Ngày 04/9, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022.
Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về việc kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2022  (08/09/2020)
Ngày 31.8, Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) về việc kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2022.
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  (04/09/2020)
Cách mạng công nghiệp 4.0 (Cách mạng công nghiệp lần thứ 4) với những ảnh hưởng rất sâu rộng và tốc độ đột phá chưa có tiền lệ đã tạo sự biến đổi mạnh mẽ, căn bản của các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị. Đặc biệt là tạo ra những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của nền hành chính nhà nước.
Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2  3  4  5  ...    Về cuối trang