Về lại đầu trang
Tổng kết Chương trình ghép đôi giữa Cục Cấp nước Bangkok và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ.  Tin bài hình ảnhTin bài mới
Tổng kết Chương trình ghép đôi giữa Cục Cấp nước Bangkok và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ.
 
Về lại đầu trang
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII(*)  Tin bài hình ảnhTin bài mới
Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo… Về nội dung công tác xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều quan điểm và những giải pháp mới so với Văn kiện Đại hội XI. Nhằm nâng cao nhận thức của Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trực thuộc.
 
Về lại đầu trang
Công tác giáo dục theo Tư tưởng Hồ Chí Minh Tin bài hình ảnh
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác “trồng người” trong từng bước đi lên của đất nước. Người đã xác định, giáo dục là cuộc cách mạng “chống giặc dốt” là một trong trong những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, là bước khởi đầu và cũng là không bao giờ ngừng nghỉ của sự nghiệp cách mạng.
 
Về lại đầu trang
Phòng Quản lý Chất lượng nước Hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ Và sự đổi mới trong sinh hoạt Chi bộ Tin bài hình ảnh
Phòng Quản lý Chất lượng nước Hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ Và sự đổi mới trong sinh hoạt Chi bộ
 
Về lại đầu trang
Tiếp đoàn công tác Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi Nhật Bản và Cục Cấp nước Osaka Tin bài hình ảnh
Sáng ngày 24/02, Phó Tổng giám đốc Bùi Thanh Giang tiếp đoàn công tác Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) và Cục cấp nước Osaka (OMWB) trong việc phối hợp và hỗ trợ cho chuyến khảo sát thực tế tại các công ty nước Việt Nam mà đầu tiên là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn(SAWACO) của nhóm chuyên gia ngành nước Nhật Bản.
 
Về lại đầu trang
15 bức ảnh khiến bạn không dám vặn vòi nước thả phanh 
Có khoảng 650 triệu người, tức 10% dân số toàn cầu không có nước sạch khiến họ luôn bị đe dọa bởi bệnh truyền nhiễm và nguy cơ tử vong sớm. Trong lúc đó, không ít người thường bỏ quên hoặc vặn vòi nước thả ga mà chẳng để làm gì.
 
Về lại đầu trang
Danh sách tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc 2015
Danh sách tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc 2015
 
Về lại đầu trang
Chất lượng nước sạch tại trạm cấp nước Tân Thới Hiệp tháng 07/2016
Chất lượng nước sạch tại trạm cấp nước Tân Thới Hiệp tháng 07/2016 do Công ty cổ phần đầu tự phát triển môi trường Đại Việt thử nghiệm.
 
Về lại đầu trang
Quản lý sử dụng đồng hồ điện tử qua phương thức kiểm tra bằng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng  Tin bài hình ảnh
Hiện nay tất cả các đồng hồ tổng do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn triển khai trên mạng lưới cấp nước đều được kiểm định bởi cơ quan quản lý nhà nước. Thời hạn kiểm định đối với đồng hồ có cơ cấu điện từ là 03 năm theo quy định của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 
 
 
 

 
Đường dây nóng
 
Tiết kiệm nước