Về lại đầu trang
Báo cáo về tình hình cung cấp nước sạch cho người dân Thành phố Theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND Thành phố  Tin bài hình ảnhTin bài mới
Báo cáo về tình hình cung cấp nước sạch cho người dân Thành phố Theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND Thành phố
 
Về lại đầu trang
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII(*)  Tin bài hình ảnhTin bài mới
Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo… Về nội dung công tác xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều quan điểm và những giải pháp mới so với Văn kiện Đại hội XI. Nhằm nâng cao nhận thức của Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trực thuộc.
 
Về lại đầu trang
Công tác giáo dục theo Tư tưởng Hồ Chí Minh Tin bài hình ảnh
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác “trồng người” trong từng bước đi lên của đất nước. Người đã xác định, giáo dục là cuộc cách mạng “chống giặc dốt” là một trong trong những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, là bước khởi đầu và cũng là không bao giờ ngừng nghỉ của sự nghiệp cách mạng.
 
Về lại đầu trang
Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 3 Chương trình mục tiêu của Đảng ủy Tổng công ty. Tin bài hình ảnh
Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai 3 Chương trình mục tiêu của Đảng ủy Tổng công ty.
 
Về lại đầu trang
Tiếp đoàn công tác Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi Nhật Bản và Cục Cấp nước Osaka Tin bài hình ảnh
Sáng ngày 24/02, Phó Tổng giám đốc Bùi Thanh Giang tiếp đoàn công tác Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) và Cục cấp nước Osaka (OMWB) trong việc phối hợp và hỗ trợ cho chuyến khảo sát thực tế tại các công ty nước Việt Nam mà đầu tiên là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn(SAWACO) của nhóm chuyên gia ngành nước Nhật Bản.
 
Về lại đầu trang
15 bức ảnh khiến bạn không dám vặn vòi nước thả phanh 
Có khoảng 650 triệu người, tức 10% dân số toàn cầu không có nước sạch khiến họ luôn bị đe dọa bởi bệnh truyền nhiễm và nguy cơ tử vong sớm. Trong lúc đó, không ít người thường bỏ quên hoặc vặn vòi nước thả ga mà chẳng để làm gì.
 
Về lại đầu trang
Danh sách tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc 2015
Danh sách tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc 2015
 
Về lại đầu trang
Chất lượng nước ăn uống - Bình Khánh, Cần Giờ (23/09/2016).
Chất lượng nước ăn uống - Bình Khánh, Cần Giờ (23/09/2016) do QUATEST 3 thử nghiệm.
 
Về lại đầu trang
Giải pháp súc rửa đường ống phân phối và truyền tải bằng mút xốp (Polly – Pigs)  Tin bài hình ảnh
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cùng với các địa phương đang chạy đua với thời gian để bảo đảm cuối năm 2016, toàn bộ người dân Tp. HCM được sử dụng nước sạch theo Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân dân Tp. HCM. Tuy nhiên nhiều nơi, người dân chưa mặn mà với nguồn nước máy do đã quen với việc sử dụng nước giếng trong thời gian rất dài, chưa thích ứng với nhiều yếu tố liên quan như pH cao, mùi Chlor khử trùng … và lãng phí nhất là tình trạng người dân được gắn đồng hồ nước nhưng không sử dụng hoặc dùng rất ít.
 
 
 
 


 
Đường dây nóng
 
Tiết kiệm nước